Zgjidhet Këshilli i Emërimeve në Drejtësi

 

 

Zgjidhen anëtarët e Këshillit të Emërimit në Drejtësi. KED ka 8 anetare nga 9 qe duhet të kishte.
Ata u zgjodhën me short që u hodh në kryesinë e Kuvendit.

GJYKATA KUSHTETUESE

VITORE TUSHA

BASHKIM DEDJA

anetar zevendesues nuk ka

GJYKATA E LARTE

ARDIAN DVORANI

anetar zevendesues MEDI BICI

PROKURORIA E PERGJITHSHME

ARTA MARKU

Anetar zevendesues nuk ka

PROKURORITE E APELIT

FATIONA MEMCAJ

Anetar zevendesues nuk ka

GJYKATAT E APELIT

FATRI ISLAMAJ

MARGARITA BUHALI

Anetar zevendesues GURALI BRAIMLLARI

GJYQTARE TE GJYKATAVE ADMINISTRATIVE

ERIOL ROSHI

anetar zevendesues Klodiana Veizi Mema