Miratohet vetem me votat e qeverisë lista me anëtarët e KLP dhe KLGJ

Kuvendi ka rrëzuar sërish listën e kandidatëve për anëtarë të KLP dhe KLGJ, por sipas rregullores kjo listë quhet e miratuar pas ezaurimit të tre raundeve.

Me 72 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim lista e anëtarëve për organet e reja të drejtësisë u rrëzua, pasi nuk mori 2/3 e votave ose 93 vota.

Lista e kandidatëve për KLGJ

Nga trupa e Avokatisë

-Fatmira Luli

-Alban Toro

Nga trupa e pedagogëve

-Erjon Muharremaj

-Maksim Çoku

Nga shoqëria civile

-Naurela Llagami

Lista e kandidatëve për KLP

Nga trupa e Avokatisë

-Nuriha Seiti Meta

-Tartar Bazaj

Nga trupa e pedagogëve

-Genti Ibrahimi

-Sander Beci

Nga shoqëria civile

Alfred Balla