Mallakstër : Ti hiqet rruges emri “Mehmet Shehu” 

Një kërkesë që kërkon riemërtimin e rrugës në Mallakastër që mban emrin e Mehmet Shehut.

Në këtë kërkesë thuhet se “vendimi i Këshillit Bashkiak Mallakastër i vitit 2002, për të emërtuar këtë rrugë, në qytetin e Ballshit, ka rezultuar i gabuar. Nga mungesa e dokumentacionit të plotë e kemi të pamundur për të vlerësuar shkaqet që kanë çuar Këshillin e atëhereshëm të bëjnë këtë vendimarrje e cila mund të ketë qenë edhe si rezultat i mosnjohjes apo mosvlerësimit të drejtë, të fakteve të sipercituara. Dokumentet që ju kemi venë në dispozicion janë prova, të cilat faktojnë se Mehmet Shehu në bashkëpunim, me anëtarë të tjerë të Byrose Politike, kanë urdhëruar kryerjen e këtyre Krimeve Kundër Njerëzimit, të cilat kanë rezultuar në vrasjen e të paktën, këtyre 36 qytetarëve të pafajshëm, vetëm në keto dy raste të sipercituara. Këto dy raste janë vetëm “maja e akullnajës”.