LOGJIKA E LEVANTINËVE

Nga Av. Xhafer Sadiku

Është interesante të dëgjosh levantinët, apo më mirë të themi “kokëxhelët” kur flasin për grupe të ndryshme të shoqërisë që u shkelen të drejtat.

Kështu, kur është fjala për dëmshpërblimin e ish të burgosurve politikë, ata thonë: pse duhet të paguajë shoqëria për ta?!

Njëjtë arsyetojnë edhe për kompensimin e pronarëve për pronat e zëna.

Së fundi, këtë e përsërisin edhe për banorët që u prishen shtëpitë nga mafia shtetërore e pastrimit të parave të pista.

Kokëxhelët nuk i kemi dëgjuar kurrë të ankohen për shumat e mëdha që përfituan nga buxheti elita e komunizmit, pas vitit 1997.
Këta nuk i kemi dëgjuar të ankohen për shumat e mëdha që paguhen për ata që fitojnë gjyqet, të pushuar pa të drejtë nga puna nga mafia në pushtet.
Këta nuk i kemi dëgjuar kurrë të flasin për vjedhjet e qindra milionave dollarë çdo vit që bëjnë pushtetarët nga buxheti i shtetit.

Nëse do të bënin një analizë të përciptë, ata do të arrinin në përfundimin se:

• Dëmshpërblimi i të burgosurve politikë do të eliminonte dënimet politike në të tashmen e të ardhmen.

• Kompensimi i pronarëve për pronat e zëna do ta bënte regjimin të respektonte pronën private dhe pronarët e saj.

• Pushimet arbitrare te punonjësve nga puna nga ana e drejtuesve do t’i detyronte këta të fundit të paguanin dëmin e shkaktuar.

Dhe së fundi, do të mbyllte kapitullin e sundimit të Shqipërisë nga një klikë jakobine që vazhdon praktikat terroriste të paraardhësve të saj.