Hollanda magazina online e abuzimit seksual me fëmijët

Holanda rezulton të jetë vendi kryesor i hostimit/magazinimit on line të pamjeve të abuzimit seksual me fëmijët sipas raportit të fundit të Internet Watch Foundation. Ajo perfaqeson ne shifra 4 fishin e vendit te dyte. Raporti përmbledh aktivitetin kriminal që ekspozohet në internet në të gjithë botën dhe ështe për vitin 2018.
Internet Watch Foundation është një organizatë jo fitimprurëse e mbështetur nga Komisioni Europian dhe nga kompanitë e internetit në mbarë botën. Ata kanë 23 vite që kryejnë këtë detyrë dhe bashkëpunojnë me agjencitë ligjzbatuese dhe qeveritë e vendeve të ndryshme. Zona e vëzhgimit mbulon 25 vende dhe marrin raportime konfidenciale nga individët.
Në raport përfshihen edhe histori të vërteta të fëmijëve dhe eksperiencat e tyre të abuzimit seksual.
Në vitin e kaluar janë vlerësuar pothuajse 230 mijë raporte nga të cilat 105 mijë URL/adresa uebi janë konfimuar si imazhe dhe video të abuzimit seksual me fëmijët.
Në raportin që ju mund ta ndiqni vetë në adresën e organizatës iwf.org .uk, renditen dhe vendet kryesore ky hostohen/magazinohen uebet qe përmbajnë abuzim seksual me fëmijët. Në statistikë në 5 vendet kryesore renditen, Hollanda, Shtetet e Bashkuara, Sllovakia, Federata Ruse dhe Franca. Në shifra Hollanda përfaqëson 4 fishin e vendit të dytë me 47% të totalit të hostimeve për vitin e kaluar, SHBA 12%, Rusia dhe Sllovakia 11% ndersa Franca 6%.