Familja Mbretërore Shqiptare vlerëson miratimin e ligjit të gjuhës shqipe ne Maqedoni

Familja Mbretërore Shqiptare vlerëson miratimin e ligjit të gjuhës shqipe nga Parlamenti i Maqedonisë, duke e konsideruar këtë si një hap të rëndësishēm në forcimin e marëdhënieve midis dy shtetëve tanë dhe që hap perspektiva të mëtejshme për zhvillime akoma më të mëdha midis nesh l!

The Albanian Royal Family approves the officiating of the Albanian Language, implemented yesterday by the Macedonian parliament, as an important step forward in the strengthening of relations between our two states, opening up further perspectives for development between us!